Publication
Title
De Frans-Belgische letterkunde en het Vlaams bewustzijn: het symbolisch tekort
Author
Language
Dutch
Source (book)
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Publication
s.l. : HES uitgevers (Utrecht), 2004
ISBN
90-6194-307-8
Note
www.dbnl.org; Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw: dertien verkenningen / Ada Deprez & Walter Gobbers (eds.). - Utrecht : HES, 1990, p. 156-170
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference