Title
De uitbreiding door het Arbitragehof van zijn referentienormen met alle verdragsrechtelijke grondrechtenbepalingen die België verbindenDe uitbreiding door het Arbitragehof van zijn referentienormen met alle verdragsrechtelijke grondrechtenbepalingen die België verbinden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005), p. 875-878
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:143084
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle