Publication
Title
Grondwetstoetsing of afweerrecht: art. 23 G.W. en het recht op maatschappelijke dienstverlening voor personen die een regularisatieaanvraag indienden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1060-1063
Note
Noot onder Cass. 7 juli 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference