Publication
Title
De ene gemeente is de andere niet ...: een onderzoek naar de interne communicatie in de Vlaamse gemeenten
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2000:1
Publication
Wilrijk : Universitaire Instelling Antwerpen, 2000
Volume/pages
24 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference