Publication
Title
Waar blijft het vertrouwen tussen burger en overheid? Interview met staatssecretaris Van Quickenborne en academicus Janssens over administratieve vereenvoudiging en publieke dienstverlening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Job@
Publication
2003
Volume/pages
(2003.10.18)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference