Publication
Title
Geopolitiek, "geografisch geweten" van de buitenlandse politiek? Een kritische, genealogische studie naar de eigenheid en bruikbaarheid van de geopolitieke benaderingswijze in de studie van het buitenlands beleid
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Afdeling Internationale Politiek, 2005
Volume/pages
3 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference