Publication
Title
Internetrubriek On line: portaalsite van de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Databank Verdragen), Databank NADIA van de Vlaamse Gemeenschap, portaalsite van Europa en portaalsite EUR-Lex, portaalsite van de Raad van Europa (website van de Treaty Office of het Bureau des Traités), website van de Conferentie van Den Haag, portaalsite van de Verenigde Naties (website van de United nations Treaty Collection
Author
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor wetgeving. - Brugge, 1998, currens
Publication
Brugge : 2004
ISSN
1373-9743
Volume/pages
6(2004), p. 167-177
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference