Publication
Title
Internetrubriek On line: I. Websites met betrekking tot verkeersveiligheid en verkeerswetgeving: website FOD Mobiliteit en Vervoer, website Verkeerswet, website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, website Wegcode.be - Wegwijs in het belgisch verkeersreglement. II. Websites met betrekking tot cultuur, jeugd, media, sport en toerisme in Vlaanderen: portaalsite van de Vlaamse overheid, website Cultuur van de Vlaamse overheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor wetgeving. - Brugge, 1998, currens
Publication
Brugge : 2005
ISSN
1373-9743
Volume/pages
3(2005), p. 55-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference