Publication
Title
Registratie van geverbaliseerde XTC-gebruikers: XTC-gebruik zoals vastgesteld aan de hand van de processen-verbaal (pv's), geregistreerd door de Vlaamse parketten en het parket Brussel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ecstasy in Vlaanderen: een multidisciplinaire kijk op synthetische drugs / Decorte, T. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2005
ISBN
9033458276
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference