Publication
Title
De vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure van de heffingen op de waterverontreiniging
Author
Language
Dutch
Source (book)
De juridische en economische aspecten van de heffingen op de waterverontreiniging in Vlaanderen
Publication
Brussel : Story-Scientia, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference