Publication
Title
Grondrechten van vreemdelingen: de toepassing van artikel 191 van de grondwet door het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
ISSN
0040-7437
Volume/pages
4-5(2005), p. 319-333
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference