Publication
Title
Het streven naar waardigheid: zelfbeelden en gedragscodes van de volksvertegenwoordigers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers / Gerard, Emmanuel [edit.]
Publication
Kamer van Volksvertegenwoordigers : Brussel, 2003
ISBN
90-8074-204-X
Volume/pages
p. 337-383
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference