Publication
Title
De Parlementaire Handelingen en andere bronnen voor de studie van de taal van de negentiende-eeuwse politicus
Author
Language
Dutch
Source (book)
Terug naar de bron(nen): taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen / Vandenbussche, Wim [edit.]
Publication
Gent : 2004
Volume/pages
p. 11-18
Note
(Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; 114)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference