Publication
Title
Grondrechten van vreemdelingen: de toepassing van artikel 191 van de Grondwet door het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (book)
Twintig jaar Arbitragehof / Smets, Jan. - Mechelen, 2005
Publication
Mechelen : Kluwer, 2005
ISBN
978-90-4650-491-8
Volume/pages
p. 110-123
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference