Publication
Title
Een vreemde eend in de bijt? Over armen in armoedebeleid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Welzijnsgids
Publication
2005
Volume/pages
56(2005), p. 51-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020