Publication
Title
(G)een blad voor de mond: spanningsvelden bij de participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid
Author
Language
Dutch
Source (series)
Actuele problemen met betrekking tot de sociale cohesie
Publication
Gent : Academia Press, 2005
ISBN
90-382-0794-8
Volume/pages
205 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference