Publication
Title
Zoals de jongen zingen, zo piepen de ouden?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De kiezer heeft zijn redenen / Swyngedouw, Marc [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2002
ISBN
978-9033452673
Volume/pages
p. 119-137
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference