Publication
Title
Privatisering van veiligheid: opstellen ter gelegenheid van het 8e lustrum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam = Privatisation of security
Author
Language
Multilingual
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2005
ISBN
90-5454-598-4
Volume/pages
223 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference