Title
Privatisering van veiligheid: economische aspecten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Den Haag :Boom Juridische Uitgevers, [*]
Source (book)
Privatisering van veiligheid: opstellen ter gelegenheid van het 8e lustrum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam = Privatisation of security / Winkel, L.C. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
90-5454-598-4
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle