Publication
Title
Milieuvergunningverlening in afvalwatergebonden dossiers: een onderzoek naar het proces en de organisatie van de ambtelijke adviesverlening in (klasse 1-)lozingsdossiers
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2003
Volume/pages
111 p.
Note
General: Onderzoeksrapport geschreven in het kader van de werking van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference