Publication
Title
Milieuvergunningverlening in afvalwatergebonden dossiers
Author
Language
Dutch
Source (book)
MIRA-BE 2003: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: beleidsevaluatie / Steertegem, van, M. [edit.]
Publication
Aalst : Vlaamse Milieumaatschappij, 2003
Volume/pages
p. 53-88
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference