Publication
Title
Onderwijsloopbaan en arbeidsmarktintrede van de gediplomeerden uit de studierichtingen Economie-Wiskunde, Economie-Moderne Talen, Handel en Boukhouden-Informatica
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2004
ISSN
1780-7514
Volume/pages
82:3(2004), p. 259-286
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference