Publication
Title
Dialang: een diagnostisch toetsprogramma voor taalleerders en taaldocenten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Info-Frans / UFSIA. Centrum voor Didactiek. Werkgroep Frans. - Antwerpen, 1973 - 2003
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-9771
Volume/pages
31:4(2004), p. 21-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference