Publication
Title
Handelingsonderzoek in de praktijk gebracht: het opzetten van "lokale partnerschappen" omtrent het beheer van (laag)radioactief afval
Author
Language
English
Source (series)
PSW-papers / Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2005:5
Publication
Antwerpen : UA, 2005
Volume/pages
35 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference