Publication
Title
Studia sezonowych zmian wewnetrznego składu powietrza atmosferycznego w kościołach zabytkowych w kontekście doboru i modyfikacji metod konserwacji obiektów zabytkowych
Author
Language
Polish
Source (book)
Technika jadrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska, Kraków, 7-9 września 2005
Publication
Kraków : 2005
Volume/pages
p. 59-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference