Publication
Title
Van vader- naar moedertaal: Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden: handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999
Author
Language
Dutch
Source (series)
Handelingen , 53
Publication
Brussel : Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 2000
ISSN
0774-3254
Volume/pages
198 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference