Publication
Title
Raymond Aron (1905-1983) en het grote (on)gelijk van Jean-Paul Sartre
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sartres verjaardagen: giften en gaven. - Leuven, 2005
Publication
Leuven : Acco, 2005
ISBN
90-334-5936-1
Volume/pages
p. 115-127
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Sartres verjaardagen : giften en gaven
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference