Publication
Title
Studieloopbanen in het kunstgericht onderwijs: in-, door-, en uitstroom in het secundair en hoger onderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
Mechelen : Wolters-Plantyn, 2005
ISBN
90-301-8478-7
Volume/pages
313 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference