Title
De goede trouw vereist om een voorrecht van de commissionair, retentierecht of ander vuistpandrecht te verkrijgen ondanks de onbevoegdheid van het pandrecht, (Noot onder Hof van Cassatie 12 februari 2004)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005) , p. 1179-1183
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:143626
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle