Publication
Title
Belgische vennootschapsvormen in de negentiende en de twintigste eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een succesvolle onderneming: handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis / Vancoppenolle, Chantal [edit.]
Publication
Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2005
ISBN
90-5746-004-1
Volume/pages
p. 171-208
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference