Publication
Title
Leren voor het politieke leven? De invloed van scholen op de politieke houdingen van leerlingen secundair onderwijs in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
School en samenleving. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005
ISSN
1783-7391
Volume/pages
1(2005), p. 13-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020