Publication
Title
Reorganisatie van vennootschappen: fusie, (partiële) splitsing, inbreng van bedrijfstak of van algemeenheid
Author
Language
Dutch
Publication
Mechelen : Ced.Samsom, 2002
ISBN
90-5852-778-6
Volume/pages
767 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference