Publication
Title
De bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. bestuurshandelingen van wetgevende vergaderingen of hun organen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1998
Volume/pages
(1997/1998), p. 349-350
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020