Title
De bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. bestuurshandelingen van wetgevende vergaderingen of hun organenDe bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. bestuurshandelingen van wetgevende vergaderingen of hun organen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(1997/1998), p. 349-350
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)