Title
Naamloze vennootschappen geen administratieve overheid zonder eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheidNaamloze vennootschappen geen administratieve overheid zonder eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(1999/2000), p. 506-507
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)