Title
De bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten om bij het oprichten van publiekrechtelijke rechtspersonen af te wijken van het vennootschapsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent ,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(2000/2001) , p. 407-412
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)