Title
De bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten om bij het oprichten van publiekrechtelijke rechtspersonen af te wijken van het vennootschapsrechtDe bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten om bij het oprichten van publiekrechtelijke rechtspersonen af te wijken van het vennootschapsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(2000/2001), p. 407-412
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)