Publication
Title
De bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten om bij het oprichten van publiekrechtelijke rechtspersonen af te wijken van het vennootschapsrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 2001
Volume/pages
(2000/2001), p. 407-412
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020