Publication
Title
Het Arbitragehof, de taalkennisvereisten voor vrederechters en hoofdgriffiers en de taalfaciliteiten in bestuurszaken: het verloren evenwicht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 2001
ISSN
1379-0323
Volume/pages
(2001), p. 1-9
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020