Title
Publieke en private rechtspersonen? Naar een graduele, meerduidige en evolutieve benadering van het onderscheid in de wetgeving en de rechtspraak Publieke en private rechtspersonen? Naar een graduele, meerduidige en evolutieve benadering van het onderscheid in de wetgeving en de rechtspraak
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
doctoralThesis
Publication
Gent :Universiteit Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Publiekrecht en Belastingsrecht, [*]
Volume/pages
3v. p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)