Publication
Title
Publieke en private rechtspersonen? Naar een graduele, meerduidige en evolutieve benadering van het onderscheid in de wetgeving en de rechtspraak
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Universiteit Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Publiekrecht en Belastingsrecht, 2003
Volume/pages
3 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020