Title
Publieke en private rechtspersonen? Naar een graduele, meerduidige en evolutieve benadering van het onderscheid in de wetgeving en de rechtspraak
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
doctoralThesis
Publication
Gent :Universiteit Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Publiekrecht en Belastingsrecht, [*]
Volume/pages
3v. p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)