Publication
Title
Ada Deprez, Walter Gobbers en Karel Wauters (eds.), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw, 3 dln. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999-2003 (Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Neerlandica extra muros / Internationale Vereniging voor Neerlandistiek [Utrecht] - Assen, 1963 - 2007
Publication
Assen : 2005
ISSN
0047-9276
Volume/pages
43:3(2005), p. 78-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference