Publication
Title
Winsten, baten of vergoedingen in verband met een vroeger uitgeoefende zelfstandige beroepswerkzaamheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek personenbelasting / Dillen, L. [edit.]
Publication
Mechelen : Kluwer, 2005
ISBN
978-90-5095-412-9
Note
Jaarlijkse actualisering
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference