Publication
Title
Herkwalificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant: grondslag en tarief van de roerende voorheffing, noot onder Rb. Gent 12 januari 2004
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2005), p. 584-590
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference