Publication
Title
De "negatieve belaste reserve in het kapitaal" en de interferentie met de reserve "overgedragen verlies". Deel 1: ontstaan van de figuur "negatieve belaste reserve in het kapitaal"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen fiscaal tijdschrift. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0772-6465
Volume/pages
8/9(2004), p. 12-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference