Publication
Title
Betreffende de grondwettigheid van de wetgeving inzake douane en accijnzen (noot onder Antwerpen, 13 februari 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2002-2003(2003), p. 1066-1068
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference