Publication
Title
H.L.A. Hart en de theory of obligation: naar aanleiding van A life of H.L.A. Hart
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht [Nederland] - Zwolle, 1979 - 2006
Publication
Zwolle : 2005
ISSN
0168-9088
Volume/pages
(2005), p. 283-301
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference