Publication
Title
Machtiging voor de vrederechter tot vervreemding van een aan de minderjarige toebehorend goed
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1560
Note
Noot onder Vred. Kortrijk (2) 11 mei 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference