Publication
Title
De materieel bevoegde rechtbank inzake geschillen bij beëindiging van een feitelijke samenwoning
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1473
Note
Noot onder Arrondrb. Gent 15 december 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference