Publication
Title
Het eenzijdig generatiepact: een fixatie op de eindeloopbaan zonder visie op de levensloopbaan
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Oikos : politiek, milieu, cultuur / Oikos. - Brussel, 1996, currens
Publication
Brussel : 2005
ISSN
1372-3642
Volume/pages
35(2005), p. 5-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference