Publication
Title
Beleidsgevoelige bevolkings- en gezinswetenschap: een uitdaging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bevolking en gezin / Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën [Brussel]; Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. - Brussel, 1972 - 2004
Publication
Brussel : Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, 2004
ISSN
0772-764X
Volume/pages
33:3(2004), p. 53-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference