Publication
Title
Lokaal waterbeleid in de kering: tussentijdse evaluatie van de deelbekkenwerking
Author
Language
Dutch
Source (book)
MIRA-BE 2005: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: beleidsevaluatie / Steertegem, van, M. [edit.]
Publication
Aalst : Vlaamse Milieumaatschappij, 2005
ISBN
978-90-209-6512-4
Volume/pages
p. 113-140
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference