Publication
Title
Afdwingbaarheid van sociale grondrechten
Author
Language
Dutch
Source (book)
De grondrechtelijke onderbouw van het collectief arbeidsrecht / Delarue, Rudi. - Mechelen, 2005
Publication
Mechelen : Wolters-Kluwer, 2005
ISBN
90-465-0523-5 [pbk]
Volume/pages
p. 35-80
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference