Publication
Title
Ruimtebehoefteraming van bedrijven aan de hand van een economische terreinquotiëntenmethode: een eerste verkenning voor Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
2005
Volume/pages
2:4(2005), p. 422-448
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.10.2014
To cite this reference