Publication
Title
Ruimtebehoefteraming van bedrijven aan de hand van een economische terreinquotiëntenmethode: een eerste verkenning voor Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwartaalschrift economie : tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken. - Tilburg, 2004 - 2010
Publication
Tilburg : 2005
ISSN
1573-6202
Volume/pages
2:4(2005), p. 422-448
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference